Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Kiên – Yên Bái

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1500m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15D

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Ngô Văn Kiên
Địa chỉ: Yên Bái
Diện tích: 1500m2
Loại cỏ:  DVN 15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Văn Kiên – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]