Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tuyết Hà – Bình Dương

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1482m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Tuyết Hà
Chủ sân: Trần Thị Tuyết Hà
Địa chỉ: Bình Dương
Diện tích: 1482m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tuyết Hà  – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]