Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tuấn Kiệt – Sóc Trăng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1732m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN T1

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Nguyễn Tuấn Kiệt
Địa chỉ: Sóc Trăng
Diện tích:  1372m2
Loại cỏ: DVN T1
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tuấn Kiệt – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]