Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trương Văn – Cà Mau

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15S

Tên dự án: Dự án sân bóng Trương Văn
Chủ sân: Trương Văn Sệ
Địa chỉ: Cà Mau
Diện tích: 924m2
Loại cỏ:  DVN15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trương Văn – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]