Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Cát Tiên – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 840m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN12D

Tên dự án: Dự án sân bóng Trường THPT Cát Tiên
Chủ sân: Trường THPT Cát Tiên
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 840m2
Loại cỏ: DVN12D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Cát Tiên – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]