Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thủ Đức – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 861m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN16D

Tên dự án: Dự án sân bóng Thủ Đức
Chủ sân: Mr Vinh
Địa chỉ: Thủ Đức
Diện tích: 861 m2
Loại cỏ: DVN16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thủ Đức – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]