Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Vinh – Điện Biên

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1075m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Thế Vinh
Chủ sân: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Điện Biên
Diện tích: 1075 m2
Loại cỏ:  DVN 15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Vinh – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]