Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Vĩnh – Bình Dương

  • Hình thức: -
  • Tổng diện tích: -
  • Số lượng sân: -
  • Chất lượng: -

Tên dự án: Dự án sân bóng Thế Vĩnh
Chủ sân: Dương Thế Vĩnh
Địa chỉ: Ấp 6, Tân Hiệp,Phú Giáo, Bình Dương
Diện tích: 757m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Vĩnh – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]