Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Hiệp – Ninh Bình

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1276m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 15S

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Vũ Thế Hiệp
Địa chỉ: Ninh Bình
Diện tích: 1276m2
Loại cỏ:  DVN 15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thế Hiệp – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]