Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thành Tiên – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1674
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Đồng Thành Tiên
Địa chỉ: Quận Tân Bình
Diện tích:1674 m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thành Tiên – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]