Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thành Lâm – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 989
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng Thành Lâm
Chủ sân: Nguyễn Thành Lâm
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 989m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thành Lâm – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]