Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Bình – Bến Tre

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 764
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Nguyễn Giang Thanh Bình
Địa chỉ: Bến tre
Diện tích: 764 m2
Loại cỏ: DVNT2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh Bình – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]