Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tây Ninh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: 32D130

Tên dự án: Dự án sân bóng Tây Ninh
Chủ sân: Huỳnh Thị Giàu
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích:  924m2
Loại cỏ: 32D130
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tây Ninh – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]