Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại quận 12 – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 612m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T1D

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mrs vân
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 672m2
Loại cỏ: DVN T1D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại quận 12 – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]