Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng Lâm Đồng
Chủ sân: Mr. Cung
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 800 m2
Loại cỏ: DVN 32D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Lâm Đồng – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]