Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Tuấn – Kiên Giang

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 798
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Quốc Tuấn
Chủ sân: Ngô Quốc Tuấn
Địa chỉ: Kiên Giang
Diện tích: 798 m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Tuấn – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]