Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Phong – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2052 m2
  • Số lượng sân: 3 sân
  • Chất lượng: DVN 32 3Z Pro

Tên dự án: Dự án sân bóng Quốc Phong
Chủ sân: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 2052m2
Loại cỏ: DVN 32 Pro
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Phong – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]