Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Dân – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1552 m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Quốc Dân
Chủ sân: Nguyễn Quốc Dân
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 1552 m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Quốc Dân – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]