Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Phương Thảo – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 938 m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32 D88

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Lê Phương Thảo
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 938 m2
Loại cỏ: DVN 32 D88
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Phương Thảo – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]