Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ninh Kiều – Cần Thơ

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1008m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN32ZPro - DVN32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Ninh kiều
Chủ sân: Ms. Châu
Địa chỉ: Ninh Kiều- Cần Thơ
Diện tích: 1006m2
Loại cỏ: DVN32ZPro – DVN32-1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ninh Kiều – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]