Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Khánh – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 888 m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng Ngọc Khánh
Chủ sân: Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 888 m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Khánh – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]