Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Vân – An Giang

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2772m2
  • Số lượng sân: 3 sân
  • Chất lượng: DVN32pro8813

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Vân
Địa chỉ: An Giang
Diện tích: 2772 m2
Loại cỏ: DVN32pro8813
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Vân – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]