Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Thọ – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Thọ
Địa chỉ: Bình Thuận
Diện tích: 924m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Thọ – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]