Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Tài – Đồng Tháp

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 792m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Mr Tài
Địa chỉ: Đồng Tháp
Diện tích: 792 m2
Loại cỏ: DVN32-1
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Tài – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]