Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Minh – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 903m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T1D

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Minh
Chủ sân: Mr Minh
Địa chỉ: Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận
Diện tích: 903 m2
Loại cỏ: DVN T1D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Minh – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]