Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Khiêm – Vĩnh Long

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 3312 m2
  • Số lượng sân: 4 sân
  • Chất lượng: DVN32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Khiêm
Chủ sân: Mr Khiêm
Địa chỉ: Vĩnh Long
Diện tích: 3212m2
Loại cỏ: DVN32-1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Khiêm – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]