Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Giáo – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1742m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: 32Z

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Giáo
Chủ sân: Mr Giáo
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 1742m2
Loại cỏ: 32Z
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Giáo – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]