Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Dũng – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 458m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Dũng
Chủ sân:  Mr Dũng
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 458 m2
Loại cỏ: DVN12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Dũng – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]