Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Đồng – Tây Ninh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2400m2
  • Số lượng sân: 3 sân
  • Chất lượng: DVN T1D

Tên dự án: Dự án sân bóng Tây Ninh
Chủ sân: Mr Đồng
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích: 2400m2
Loại cỏ: DVN T1D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Đồng – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]