Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Đăng – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 759m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Mr Đăng
Chủ sân: Mr Đăng
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 759m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mr Đăng – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]