Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hùng Dũng – Tây Ninh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 798m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15KC2

Tên dự án: Dự án sân bóng Hùng Dũng
Chủ sân: Lê Hùng Dũng
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích: 798m2
Loại cỏ: DVN15KC2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hùng Dũng – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]