Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hoàng Vũ – An Giang

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1500m2
  • Số lượng sân: 2
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng Hoàng Vũ
Chủ sân:  Dương Hoàng Vũ
Địa chỉ: Châu phú B, TX Châu Đốc, An Giang
Diện tích: 1500 m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hoàng Vũ – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]