Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hoàng Long – Sóc Trăng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 560
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T1

Tên dự án: Dự án sân bóng
Chủ sân: Trần Hoàng Long
Địa chỉ: Sóc Trăng
Diện tích: 560 m2
Loại cỏ: DVN T1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hoàng Long – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]