Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hà Tiên – Kiên Giang

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 912m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 16D

Tên dự án: Dự án sân bóng Hà Tiên
Chủ sân: Mr Đạm
Địa chỉ: Hà Tiên
Diện tích: 912m2
Loại cỏ: DVN 16D
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hà Tiên – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]