Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hà Quảng – Cao Bằng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1056m2
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Hà Quảng
Chủ sân: Đàm Triệu Bảy
Địa chỉ: Tổ Xuân Đại, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Diện tích: 1056m2
Loại cỏ:  DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Hà Quảng – Hoàn thiện 2017

[caia-ss]