Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Duy Phước – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 752
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng Duy Phước
Chủ sân: Phùng Duy Phước
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 752m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Duy Phước – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]