Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Duy Khánh – Tây Ninh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 924
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN32D88

Tên dự án: Dự án sân bóng Duy Khánh
Chủ sân: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Tây Ninh
Diện tích:  924m2
Loại cỏ: DVN32D88
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Duy Khánh – Hoàn thiện năm

[caia-ss]