Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Đức Tài – Kiên Giang

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 880 n2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng  Đức Tài
Chủ sân: Bùi Đức Tài
Địa chỉ: Kiên Giang
Diện tích: 880m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Đức Tài – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]