Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Đình Miên – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 7
  • Tổng diện tích: 1254
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng Đình Miên
Chủ sân: Lê Đình Miên
Địa chỉ: Quận 9, TP. HCM
Diện tích: 1254m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Đình Miên – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]