Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo công ty Sam Sung – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 8269m2
  • Số lượng sân: 10 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng công ty Sam Sung
Chủ sân: Cty Sam Sung
Địa chỉ: HCM
Diện tích: 8269m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo công ty Sam Sung – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]