Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Không Gian Đẹp – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 908m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15S

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty Không Gian Đẹp
Chủ sân: Công ty Không Gian Đẹp
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích: 908m2
Loại cỏ:  DVN15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Không Gian Đẹp – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]