Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Khang My – Vũng Tàu

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 1600m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN15S

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty Khang My
Chủ sân: Công ty Khang My
Địa chỉ: Vũng Tàu
Diện tích: 1600m2
Loại cỏ:  DVN15S
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Khang My – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]