Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Đặng Ngọc Châu – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 800m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN16D

Tên dự án: Dự án sân bóng Đặng Ngọc Châu
Chủ sân: Công ty Đặng Ngọc Châu
Địa chỉ:  Lâm Đồng
Diện tích: 1848m2
Loại cỏ: DVN16D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Đặng Ngọc Châu – Hoàn thiện 2016

[caia-ss]