Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Bạch Đằng – Bình Thuận

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 966
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN T1

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty Bạch Đằng
Chủ sân: Công ty Bạch Đằng
Địa chỉ: Bình Thuận
Diện tích:  966 m2
Loại cỏ: DVN T1
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty Bạch Đằng – Hoàn thiện năm 2014

[caia-ss]