Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty 289 – Hồ Chí Minh

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 912m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN32-1

Tên dự án: Dự án sân bóng Công ty 289
Chủ sân: Công ty 289
Địa chỉ:  Hồ Chí Minh
Diện tích: 912m2
Loại cỏ: DVN32-1
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty 289 – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]