Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo chị Nguyệt – Lâm Đồng

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 845
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN 32

Tên dự án: Dự án sân bóng chị Nguyệt
Chủ sân: Ngô Thị Nguyệt
Địa chỉ: Lâm Đồng
Diện tích: 845m2
Loại cỏ: DVN 32
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo chị Nguyệt – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]