Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo CH Vật liệu xây dựng Trường Chinh – Long An

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 756
  • Số lượng sân: 1
  • Chất lượng: DVN 12

Tên dự án: Dự án sân bóng CH Vật liệu xây dựng Trường Chinh
Chủ sân: CH Vật liệu xây dựng Trường Chinh
Địa chỉ: Đức Huệ, Long An
Diện tích: 756 m2
Loại cỏ: DVN 12
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo CH Vật liệu xây dựng Trường Chinh – Hoàn thiện năm 2013

[caia-ss]