Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Bảo Việt – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 920m2
  • Số lượng sân: 1 sân
  • Chất lượng: DVN15MKC

Tên dự án: Dự án sân bóng Bảo Việt
Chủ sân: Lê Bảo Việt
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 920 m2
Loại cỏ: DVN15MKC
Thời gian hoàn thiện: – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]