Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Hòa – Đồng Nai

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 925m2
  • Số lượng sân: 2 sân
  • Chất lượng: DVN15D

Tên dự án: Dự án sân bóng Xuân Hòa
Chủ sân: Trần Xuân Hòa
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích: 925m2
Loại cỏ: DVN15D
Thời gian hoàn thiện: Thi công sân banh cỏ nhân tạo Xuân Hòa  – Hoàn thiện 2018

[caia-ss]