Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Triều – Bến Tre

  • Hình thức: Sân 5
  • Tổng diện tích: 2502 m2
  • Số lượng sân: 3 sân
  • Chất lượng: DVN T2

Tên dự án: Dự án sân bóng Văn Triều
Chủ sân: Nguyễn Văn Triều
Địa chỉ: Bến Tre
Diện tích: 2502m2
Loại cỏ: DVN T2
Thời gian hoàn thiện:  Thi công sân banh cỏ nhân tạo Văn Triều – Hoàn thiện năm 2015

[caia-ss]